Dabar naršo

Dabar svetainėje 79 svečiai (-ių) ir narių nėra

2019 m. mokyklos biudžetas

2019 m. mokyklos biudžetas

1. Švietimo programa

1.1.Valstybės dotacija ūkio lėšoms

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Aptarnaujančio personalo darbo užmokestis

202000

Socialinio draudimo įmokos

4230

Mityba

10600

Medikamentai ir medicininių paslaugų įsigijimas

400

Ryšių paslaugos

1000

Transporto išlaikymas

5500

Apranga ir patalynė

600

Komandiruotės

1400

Ilgalaikio materialaus turto einamasis remontas

3500

Kvalifikacijos kėlimas

500

Komunalinės paslaugos     (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija, šiukšlių išvežimas)

46020

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas

1000

Reprezentacinės išlaidos

800

Kitos prekės ir paslaugos

4150

Darbdavio socialinė parama pinigais

600

Iš viso:

282.300

1.2. Valstybės dotacija mokymo lėšoms

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis

285700

Socialinis draudimas

4846

Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti

1050

Pedagogų kvalifikacijai kelti

400

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

210

Informacinėms komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti

370

Neformaliajam švietimui

1024

Iš viso:

293600

1.3. Savivaldybės lėšos

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

17200

Socialinio draudimo įmokos

270

Mityba

2100

Transporto išlaikymas

14000

Ūkinio inventoriaus įsigijimas

630

Iš viso:

34200

 

1.4. Pajamos už parduotas prekes, paslaugas

                                     bei vaikų išlaikymą

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Mityba

2800

Komunalinių paslaugų įsigijimas

900

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

800

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

1000

Iš viso:

5500

2. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA

2.1 Valstybės dotacijos lėšos socialinei globai

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

56000

Socialinio draudimo įmokos

1100

Mityba

2100

Transporto išlaikymas ir paslaugos

3300

Viso:

62500

 

2.2 Savivaldybės lėšos socialinei globai

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

23400

Socialinio draudimo įmokos

530

Mitybos išlaidos

1480

Medikamentai ir medicininių paslaugų įsigijimas

200

Komandiruočių išlaidos

290

Kvalifikacijos kėlimas

200

Komunalinių paslaugų įsigijimas

3100

Iš viso:

29200

 

2.3 Nemokamas maitinimas

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Socialinė parama natūra (mitybai)

5500

2.4. Pajamos už globotinių išlaikymą

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Mityba

1500

Apranga ir patalynė

100

Komunalinių paslaugų įsigijimas

3900

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

4000

Iš viso:

9500

3. Investicijų ir verslo plėtros programa

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

25500

Iš viso:

25500