Planavimo dokumentai

LAVINAMŲJŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

PSICHOLOGO VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS MOKINIŲPAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ UŽSAKYMO TVARKA

2019 - 2020 M. M. UGDYMO PLANAS

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA

 

2020 METAMS