KAIŠIADORIŲ ŠV. FAUSTINOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (PDF)

DIREKTORĖS ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PDF)

ARCHYVAS

TAISYKLĖS 2014m. (PDF)

PRIEDAS NR. 1

PRIEDAI NR. 2 ir Nr. 3