2012 m. finansinės ataskaitos

2012m. finansinės ataskaitos (archyve zip)

2012m.biudžeto vykdymo ataskaitos (archyve zip) 

2012m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (archyve zip)

2012m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (archyve zip) 

2012m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (archyve zip)

2012m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos (archyve zip) 

2012m. I ketvirčio ataskaitos

 2 forma (B) 02 pr. I ketv

 2 forma (K) 02 pr. I ketv

 2 forma (W) 02 pr. I ketv

 2 forma (Z) 02 pr. I ketv

 4 forma I ketv

 Balanso ataskaitos

 Aiškinamasis raštas.2012-04-20

 FINANSAV. PAGAL PASK. IR ŠALTINIUS 2012 1 ketv.S20_4P11

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012.1 KETV.S02_1P11

 VEIKLOS REZ. ATASKAITA 2012 1 KETV. S03_2P11