Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

Karjeros galimybės

Konkursas direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigoms užimti

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166, Kaišiadorys; kodas 190984870)
Pareigybė: direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams
Funkcijos: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams kuruoja Mokyklos socialinę sritį, organizuoja, planuoja ir analizuoja Mokyklos socialinės globos centro veiklą; dalyvauja kuriant Mokyklos socialinės globos centro veiklos, strateginius planus, savarankiškai planuoja savo darbą, pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į gyventojų prašymus, paklausimus, skundus; bendrauja ir bendradarbiauja su socialinėmis įstaigomis ir organizacijomis; Mokyklos direktoriui įgaliojus, atstovauja Mokyklą už jos ribų; rengia ir vykdo projektus; konsultuoja, kontroliuoja bei vertina socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbą; dalyvauja Mokyklos socialinės globos centro organizuojamuose renginiuose, projektuose, ruošia klientų darbus parodoms ir pan.; renka, kaupia ir sistemina informaciją apie socialinio darbo naujoves; renka, apibendrina ir skleidžia socialinių paslaugų teikimui reikalingą informaciją; rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, priešgaisrine darbo sauga, palankia aplinka Mokyklos socialinės globos centro darbuotojų ir lankytojų kolektyve; teikia pasiūlymus Mokyklos socialinės globos centro direktoriui dėl socialinių paslaugų teikimo gerinimo; skleidžia gerąją patirtį: įgytas teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio darbo įgūdžius bei gebėjimus nuolat perteikia kolegoms, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams ir kitiems socialinį darbą dirbantiems asmenims.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas;
2. Ne mažiau kaip 3 metai darbo patirties socialinio darbo srityje;
3. Vadybiniai gebėjimai;
4. Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, dokumentų rengimo taisyklių išmanymas, mokėjimas dirbti kompiuteriu;
5. Gebėti organizuoti savo darbą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Konkurso direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas)
2. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
3. Užpildytą pretendento anketą (Konkurso direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
6. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentų pateikimas: Dokumentai pateikiami iki š. m. balandžio 14 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Papildomą informaciją teikia mokyklos direktorė Rūta Stankienė, tel. 869834014