Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 20 svečiai (-ių) ir narių nėra

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „PAGALBA DRAUGUI”

Mokykloje 2020 m.m. II-ąjį pusmetį buvo vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Pagalba draugui”, kurioje dalyvavo vyresniųjų specialiųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. Programos tikslas: ugdyti mokinių pilietines – socialines kompetencijas. Uždaviniai: kurti ir palaikyti draugiškus santykius, suprasti kitų žmonių poreikius, jausmus, bendrauti ir dirbti komandoje. Programą vykdė klasių vadovai kartu su mokiniais, mokytojais dalykininkais. Mokiniai vyko į Raudondvario dvarą, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Gintarinė laimės pasaga”. Grįždami parsivežėme savos gamybos draugystės pasagas. Dalyvaujant programoje „Pagalba draugui” plėtėsi mokinių akiratis, jie buvo aktyvūs, gerėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Programos koordinatorė Veronika Kiuršinienė

2020draugui1 2020draugui2

2020draugui3 2020draugui4

2020draugui5 2020draugui6

2020draugui7

GIEDOKIME VIEŠPAČIUI

(Psalmės žodžiai)

Giedokime Viešpačiui, nes Jisai geras.

Per amžius lieka Jo malonė.

                                           

Laikas nestovi vietoje, vėl išgyvename Advento metą. Jis šiemet kitoks, nei praėjusiais metais. Tačiau mes turime viltį, kad tamsa ir pandemijos sunkumai praeis. Mintyse skamba žodžiai iš Šventojo Rašto: viskas išeina į gera mylintiems Dievą -  „Nebijok, aš tau padėsiu” (Iz. 41,13), todėl giedokime Viešpačiui. Kadangi šiais metais, vengiant susibūrimų, adventinio renginio visai mokyklos bendruomenei nevedėme, stengėmės išlaikyti advento susikaupimo ir kalėdinio stebuklo laukimo dvasią klasėse, o 2020 m. gruodžio 18 d. (penktadienį) mokykloje buvo organizuojama  pažintinė – meninė veikla. Pirma pamoka pradėjo paskutinės advento žvakės uždegimu, adventinių - kalėdinių giesmių klausymu ir skaitymu. Kitose pamokose mokiniai kartu su mokytojais gamino kalėdines dovanėles tėvams ir artimiesiems. Pasibaigus pamokoms skirtingu laiku valgykloje mokiniai valgė šventinius adventinius pietus.

Tikybos mokytoja Palmyra Norkūnienė

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „MARGA IR SPALVINGA”

Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą „Marga ir spalvinga” susipažinome, kaip atsiranda siūlai, stebėjome, kaip siūlai tampa tekstilės gaminiu, praturtinome turimas žinias apie tekstilės gaminių naudojimą buityje. Kartu mokėmės kūrybiškai panaudoti antrines tekstilės žaliavas kurdami rankdarbius. Mokėmės veikti komandoje ir suteikti pagalbą vienas kitam.
2020-09-24 vykome į Maknevičių ūkį Užumiškio kaime. Dėkojame mūsų Julijos mamai, jos šeimos nariams, kurie mus labai svetingai priėmė. Rita Maknevičienė papasakojo apie savo ūkį, apie vilnonių siūlų atsiradimą, jų panaudojimą. Apžiūrėję gražiuosius mezginius ir nėrinius, net pagulėję ant jų pačių pagamintų apklotų iš vilnos, leidomės į kelionę po didžiulį ūkį. Ir pasigrožėjome, ir daug naujo sužinojome. Grįžus – laukė vaišės! Dėkojame Maknevičiams už edukaciją ir nuostabiai praleistą laiką.
2020-09-30 vykome į tradicinių amatų centrą Biliūnų kaime. Čia mūsų laukė ne tik edukacinė programa „Lino kelias”, bet ir be galo turtinga ir įvairi centro ekspozicija. Kadangi gamta dar ir apdovanojo nuostabia saulėta diena, kelionė paliko neišdildomus įspūdžius.
2020-10-06 aplankėme UAB „Nemuno baldai” ekspozicijų salę ir susipažinome, kaip įvairios tekstilės rūšys panaudojamos gaminant baldus.
2020-11-03 specialiųjų pradinių klasių mokiniai su mokytoja Karolina lankėsi „Pasažo” prekybos centro rankdarbių ir siūlų parduotuvėlėje. Savininkė papasakojo, kaip atsiranda nuostabaus grožio megzti ir nerti drabužiai. Mokiniai susipažino su įvairių rūšių siūlais, nėrimo bei mezgimo įrankiais. Grįžę iš ekskursijos mokiniai papasakojo apie tai, ką matė ir sužinojo, savo draugams.
Spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais veikė edukacinės - kūrybinės dirbtuvės „Tekstilė kitaip: pažink ir kurk”. Čia praktiškai susipažinome su įvairiomis tekstilės rūšimis, faktūromis, rūšiuodami UAB „Nemuno baldai” dovanotas medžiagų atraižas. Surūšiavę ir pasirinkę formas, mokinukai, vadovaujami KKC taikomosios dailės būrelio vadovės Nijolės Kriugždaitės, noriai įsitraukė į kūrybinę veiklą, panaudodami tekstilės atraižas. Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai ne tik mokėsi atpažinti spalvas, įvairias faktūras, formas, kirpo ir klijavo, bet ir bandė sukurti rudenines spalvas bei jų nuotaiką atitinkančius ir atspindinčius kūrybinius darbus. Savo darbais papuošėme mokyklos erdves.
Dėkojame UAB „Nemuno baldai” už geranorišką bendradarbiavimą, dovanotas audinių atraižas ir KKC taikomosios dailės būrelio vadovei Nijolei Kriugždaitei už gebėjimą atskleisti mokinių galias ir gebėjimus bei įkvėpti produktyviai kūrybinei veiklai.

Programos koordinatorė Ema Karpinienė

2020ksmf1 2020ksmf2

2020ksmf3 2020ksmf5

2020ksmf7 2020ksmf6

2020ksmf7

UGDOMOSIOS VEIKLOS PROJEKTAS „MOČIUTĖS SKRYNIA” 2020

Birželio 1-5 d. mokykloje nuotoliniu mokymo būdu buvo vykdomas projektas „Močiutės skrynia”. Jame dalyvavo 6-10 specialiųjų klasių mokiniai ir dalykų mokytojai. Virtualioje aplinkoje kalbėjome apie tėviškę. Ką žino mūsų senoliai, proseneliai apie gimtinę, žmones, papročius, atmintinas vietas? Kokias seka pasakas, dainuoja dainas, žaidžia žaidimus, audžia juostas, neria servetėles, gamina maistą ir t.t. Žiūrėjome filmukus apie muziejus, senovinius daiktus, Lietuvos regionus ir juose dėvimus drabužius, gaminamus valgius; keliavome ir į žaidimų pasaulį. Mokiniai piešė tautinius raštus, kraičio skrynias, tapė ornamentus, su mokytojais aptarė atliktas užduotis. Buvo renkami ir fotografuojami senoviniai daiktai. Senolių išmintį, papročius ir tradicijas sudėjome į „Močiutės skrynią”. Atlikome veiklos ir rezultatų vertinimą ir įsivertinimą.

Šios veiklos padėjo mokiniams geriau suprasti ir pamilti Lietuvos etninę kultūrą, suvokti ją kaip atsinaujinantį procesą; plėtojo mokinių suvokimą apie Lietuvos kultūrą, paveldo svarbą, stiprino jų domėjimąsi šalies tradicijomis ir papročiais, stiprėjo ryšys tarp vaikaičių ir jų senelių.Dešimt aktyviausių mokinių apdovanojome garbės raštais.

                                                                        Projekto koordinatorė Veronika Kiuršinienė

2020mociutes1

2020mociutes2

2020mociutes3

2020mociutes4

 

 

NUOTOLINIS MOKYMASIS 5-7-8 LAVINAMOJOJE KLASĖJE

Nuotolinis mokymasis, kaip ir daugumai taip ir mums, buvo nemažas iššūkis. Labai džiaugiuosi, kad jau turėjome tradiciją apsikeisti nuotraukomis, todėl susijungti į savo klasės zoom grupę nebuvo sunku. Norėčiau labai padėkoti klasės mokinių tėveliams, broliams, seserims už geranoriškumą, supratingumą, kantrybę, pagalbą man ir savo vaikams. Džiaugiuosi, kad galime susijungti ir padirbėti visi aštuoni mokiniai (aišku ne be tėvelių pagalbos). Jei kas nors negali prisijungti, man praneša žinute. Visi klasės mokinių tėvai turi elektroninius paštus, tad pamokos planą ir mokomąją medžiagą gauna kiekvienas ir gali atlikti užduotis. Ką mes veikiam? Kiekvieną dieną pradedam nuo savo emocinės būsenos įsivertinimo. Pasitariam, ką daryti, kad nuotaika pagerėtų, jei kartais nelabai norisi mokytis. Skaitom, rašom, skaičiuojam, pasakojam, piešiam, pildom gamtos kalendorių, kuriam darbelius, muzikuojam, šokam, atliekam gydomosios kultūros pratimus su mokytoja Aurelija. Mamos geranoriškai dalijasi patirtimi, grupėje viešinam įsigytas mokomąsias priemones, pasidalijam atliktų darbelių nuotraukomis, savarankiško darbo įrašais, savaitgalių įspūdžiais. Supažindinam su savo augintiniais. Visi kartu džiaugiamės, kad Aurimas sulaukė sesutės Lėjos! Atšventėm Mamyčių dieną. Tikrai tapom viena šeima. Ne veltui sakoma: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera!”.

Mokytoja Ema Karpinienė

2020nuotolinis1 2020nuotolinis2

2020nuotolinis3

2020nuotolinis4 2020nuotolinis5

2020nuotolinis6 2020nuotolinis7

2020nuotolinis8 2020nuotolinis9

2020nuotolinis10

2020nuotolinis11

2020nuotolinis12

2020nuotolinis13

2020nuotolinis14