ATMINTIS GYVA

Mokyklos ugdytiniai aktyviai įsijungė į visuotinę pilietinę akciją ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Laisvės gynėjų dienai paminėti ruošėmės iš anksto: klasių valandėlių ir istorijos pamokų metu mokiniai sužinojo apie Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, prisiminė žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus, parengė stendinę medžiagą.

Sausio 13-osios rytą mokyklos languose suspindo atminties žvakutės. Integruotos dailės ir istorijos pamokos (mokytojos I. Armanavičiūtė ir T. Kazlauskienė) metu buvo stebimi dokumentiniai filmai, primenantys Sausio 13-osios įvykius ir išgyvenimus. Mokiniai padalomoje medžiagoje fiksavo tai, ką sužinojo apie atmintinus įvykius, pagamino atminties simbolį - neužmirštuolę.

Specialioji pedagogė ekspertė Teresė Kazlauskienė

 2011rudenelis1   2011rudenelis1

 

2011rudenelis1   2011rudenelis1