Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

RENKUOSI GYVENTI SVEIKAI

Vadovaujantis Mokyklos 2018-2019 m.m. ugdymo planu dėl ugdymo turinio integravimo, bei vykdant „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo, bei rengimo šeimai” programą, kasmet vasario mėnesį mokykloje organizuojamos įvairios veiklos mokinių sveikos gyvensenos sampratai bei įgūdžiams ugdyti.

Vasario 2 dieną mokyklos bibliotekoje 5-10 specialiųjų klasių mokiniams vyko  paskaita „Saugus elgesys žiemą” su sveikatos biuro specialiste Audrone Petraškiene ir Kaišiadoriųpolicijos komisariato vyresniąja pareigūne Irena Budrikiene.

Vasario 11-15 dienomis vyko sveikatingumo savaitė „Būk žvalus, būk stiprus - būsi sveikas”, kurią organizavo kūno kultūros mokytoja Ramunėlė Paraukienė. Vyko 5-10 specialiųjų klasių mokinių krepšinio, dviračių ir smiginio varžybos, išvyka į parką. Aptarimo metu nugalėtojai buvo apdovanoti padėkomis ir medaliais. Į šios savaitės veiklą įsitraukė ir bendrabutyje gyvenantys 1-2 grupės vaikai. Auklėtoja Valė Janušienė mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams pravedė valandėlę „Kad būtume sveiki”. Po pamokų vaikai su auklėtojomis aktyviai leido laisvalaikį lauke, gryname ore. Važinėjo rogutėmis, džiaugėsi sniegu, žiemišku oru.

Vasario 26 d. mokykloje organizuota sveikos gyvensenos integruoto ugdymo diena, tema „Renkuosi gyventi sveikai”. Buvo integruotas gamtamokslinio, technologijų ir kūno kultūros pamokų ugdymo turinys. Įvairių veiklų tikslas buvo ugdyti mokinių atsakomybės už savo ir kitų sveikatą supratimą, formuoti įgūdžius, padedančius stiprinti ir gerinti sveikatą. Pirma pamoka buvo skirta tikslų ir uždavinių skelbimui, teorinių žinių aptarimui ir praktinių užduočių apie sveiką gyvenseną ir mitybą atlikimui. Biologijos mokytoja Rita Markevičienė kartu su sveikatos priežiūros specialiste Audrone Petraškiene dvi pamokas vedė tema „Fizinis aktyvumas”. Mokyklos bibliotekoje integruotos pamokos buvo pravestos atskirai specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniams. Buvo pateikta daug informacijos, vaizdinės medžiagos, atliekamos praktinės veiklos. Trečia ir ketvirta pamokos buvo skirtos sveiko maisto gamybai ir degustacijai. Integruotas technologijų pamokas vedė mokytojos Asta Šimaitė ir Inga Armanavičiūtė, kurių metu buvo aiškinamasi, koks maistas yra naudingas žmogaus organizmui. Išklausę teorinę dalį mokiniai sudarė sveiko maisto piramidę, kepė įdarytus obuolius, sveikuolišką pyragą, žiūrėjo video filmukus. Integruotas pamokas pravedė ir 9/10 lavinamosios klasės mokytoja Palmyra Norkūnienė kartu su kūno kultūros mokytoja Aurelija Važgauskaite. Buvo kalbama apie sveikatą, gaminami įvairūs gaivūs kokteiliai, kuriais buvo vaišinama mokyklos bendruomenė. Per paskutines pamokas specialiųjų klasių mokiniai žaidė judriuosius žaidimus, atliko kitas fizinio aktyvumo pratybas sporto salėje, kurias organizavo kūno kultūros mokytoja Ramunėlė Paraukienė. Naudingos ir įdomios veiklos pagal ugdytinių galias ir gebėjimus buvo organizuojamos pradinėje, lavinamosiose bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

Mokyklos stenduose buvo skelbiama informacinė medžiaga, dalijamasi džiugiomis akimirkomis, sveikinami įvairių veiklų nugalėtojai.

Dalyvaudami vasario mėnesio veiklose mokiniai ugdėsi sampratą, kad sveikata yra vertybė už kurią esame patys atsakingi, praktiškomis užduotimis stiprino sveikatą, lavino socialinius bei higienos įpročius. Plėtodami praktines socializacijos galimybes ugdėsi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą orientuotis socialinėje aplinkoje.

                                   Mokytoja Veronika Kiuršinienė, atsakinga už ugdymo plano rengimą,

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai” programos koordinatorė Rita Markevičienė

 

2019sveikai1 2019sveikai2

2019sveikai3 2019sveikai4

2019sveikai6 2019sveikai7

2019sveikai8 2019sveikai9

2019sveikai10

 

2019sveikai5