Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 15 svečiai (-ių) ir narių nėra

RENKUOSI GYVENTI SVEIKAI

Vadovaujantis Mokyklos 2018-2019 m.m. ugdymo planu dėl ugdymo turinio integravimo, bei vykdant „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo, bei rengimo šeimai” programą, kasmet vasario mėnesį mokykloje organizuojamos įvairios veiklos mokinių sveikos gyvensenos sampratai bei įgūdžiams ugdyti.

Vasario 2 dieną mokyklos bibliotekoje 5-10 specialiųjų klasių mokiniams vyko  paskaita „Saugus elgesys žiemą” su sveikatos biuro specialiste Audrone Petraškiene ir Kaišiadoriųpolicijos komisariato vyresniąja pareigūne Irena Budrikiene.

Vasario 11-15 dienomis vyko sveikatingumo savaitė „Būk žvalus, būk stiprus - būsi sveikas”, kurią organizavo kūno kultūros mokytoja Ramunėlė Paraukienė. Vyko 5-10 specialiųjų klasių mokinių krepšinio, dviračių ir smiginio varžybos, išvyka į parką. Aptarimo metu nugalėtojai buvo apdovanoti padėkomis ir medaliais. Į šios savaitės veiklą įsitraukė ir bendrabutyje gyvenantys 1-2 grupės vaikai. Auklėtoja Valė Janušienė mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams pravedė valandėlę „Kad būtume sveiki”. Po pamokų vaikai su auklėtojomis aktyviai leido laisvalaikį lauke, gryname ore. Važinėjo rogutėmis, džiaugėsi sniegu, žiemišku oru.

Vasario 26 d. mokykloje organizuota sveikos gyvensenos integruoto ugdymo diena, tema „Renkuosi gyventi sveikai”. Buvo integruotas gamtamokslinio, technologijų ir kūno kultūros pamokų ugdymo turinys. Įvairių veiklų tikslas buvo ugdyti mokinių atsakomybės už savo ir kitų sveikatą supratimą, formuoti įgūdžius, padedančius stiprinti ir gerinti sveikatą. Pirma pamoka buvo skirta tikslų ir uždavinių skelbimui, teorinių žinių aptarimui ir praktinių užduočių apie sveiką gyvenseną ir mitybą atlikimui. Biologijos mokytoja Rita Markevičienė kartu su sveikatos priežiūros specialiste Audrone Petraškiene dvi pamokas vedė tema „Fizinis aktyvumas”. Mokyklos bibliotekoje integruotos pamokos buvo pravestos atskirai specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniams. Buvo pateikta daug informacijos, vaizdinės medžiagos, atliekamos praktinės veiklos. Trečia ir ketvirta pamokos buvo skirtos sveiko maisto gamybai ir degustacijai. Integruotas technologijų pamokas vedė mokytojos Asta Šimaitė ir Inga Armanavičiūtė, kurių metu buvo aiškinamasi, koks maistas yra naudingas žmogaus organizmui. Išklausę teorinę dalį mokiniai sudarė sveiko maisto piramidę, kepė įdarytus obuolius, sveikuolišką pyragą, žiūrėjo video filmukus. Integruotas pamokas pravedė ir 9/10 lavinamosios klasės mokytoja Palmyra Norkūnienė kartu su kūno kultūros mokytoja Aurelija Važgauskaite. Buvo kalbama apie sveikatą, gaminami įvairūs gaivūs kokteiliai, kuriais buvo vaišinama mokyklos bendruomenė. Per paskutines pamokas specialiųjų klasių mokiniai žaidė judriuosius žaidimus, atliko kitas fizinio aktyvumo pratybas sporto salėje, kurias organizavo kūno kultūros mokytoja Ramunėlė Paraukienė. Naudingos ir įdomios veiklos pagal ugdytinių galias ir gebėjimus buvo organizuojamos pradinėje, lavinamosiose bei socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

Mokyklos stenduose buvo skelbiama informacinė medžiaga, dalijamasi džiugiomis akimirkomis, sveikinami įvairių veiklų nugalėtojai.

Dalyvaudami vasario mėnesio veiklose mokiniai ugdėsi sampratą, kad sveikata yra vertybė už kurią esame patys atsakingi, praktiškomis užduotimis stiprino sveikatą, lavino socialinius bei higienos įpročius. Plėtodami praktines socializacijos galimybes ugdėsi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą orientuotis socialinėje aplinkoje.

                                   Mokytoja Veronika Kiuršinienė, atsakinga už ugdymo plano rengimą,

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai” programos koordinatorė Rita Markevičienė

 

2019sveikai1 2019sveikai2

2019sveikai3 2019sveikai4

2019sveikai6 2019sveikai7

2019sveikai8 2019sveikai9

2019sveikai10

 

2019sveikai5

SPORTINIS RENGINYS „ČIUOŽIAM SU MUMIS Į MIŠKĄ!”

Niekas taip nesuburia ir neįkvepia vaikų bendrai veiklai, kaip tinkamai organizuojami meniniai ar sportiniai renginiai.

Vykdydami mokyklos sveikatos programą 2019-01-16 organizavome netradicinę kūno kultūros pamoką. 5-10 klasių mokiniai kartu su mokytojais džiugiai ir turiningai praleido laiką Girelės parke važinėdamiesi rogutėmis nuo kalvų, ridendami sniego riedulius. Linksmas klegesys lydėjo rogučių tempimo lenktynes.

Tinkama žieminė apranga, gera nuotaika ir neįtikėtinai puiki žiemos diena - tiksliai pagal Naglio Šulijos orų  prognozę -  leido mums visiems pasidžiaugti savo vikrumu ir sumanumu.

Kūno kultūros mokytoja Ramunė Paraukienė

2019ciuoziam1

2019ciuoziam2 2019ciuoziam3

2019ciuoziam4 2019ciuoziam5

KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT 2018

Su Advento pradžia, kuris prasidėjo gruodžio 2 dieną, įžengėme į naujus, 2019 liturginius metus. Praėję metai buvo dosnūs Dievo malonėmis. Šventėme Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmųjų metinių šventę. Metai buvo paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais. Minėjome Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejų, o rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje viešėjo popiežius Pranciškus.

Visa mokyklos bendruomenė stengėmės ir šį advento laikotarpį pragyventi turiningai. Jau tradicija mūsų mokykloje tapo kuo ramiau ir dvasingiau išgyventi šį laukimo laiką.

Pirmąjį advento pirmadienį vyko atvira integruota tikybos ir etikos pamoka „Aukso taisyklė”.

Antrąją advento savaitę jaukiai išgyvenome pasiklausę Kruonio gimnazistų atliekamų sakralinių melodijų ir giesmių.

Trečiąjį advento pirmadienį visi mokyklos mokiniai ir jų ugdytojai susirinko mokyklos bibliotekoje kartu praleisti adventinį rytmetį.

Mokyklos stende puikavosi adventinė eglutė, kurią kiekvieną dieną kartu puošėme atvirukais su gražiais žodžiais ir linkėjimais.

Advento pabaigą vainikuos renginys „Kalėdų stebuklo belaukiant”. Šiam renginiui ruošiasi visa mokyklos bendruomenė. Tikimės sulaukti garbių svečių iš Kaišiadorių katedros, katechetinio centro, mokyklos rėmėjų, kurie padės Kalėdų Seneliui išdalinti dovanas vaikams.

Vyresnioji specialioji pedagogė Palmyra Norkūnienė

2018stebuklo1 2018stebuklo2

2018stebuklo3 2018stebuklo4

2018stebuklo5

2018stebuklo6

2018stebuklo7 2018stebuklo1

2018stebuklo9

 

SOCIALINĖ PILIETINĖ VEIKLA, SKIRTA TOLERANCIJOS DIENAI

2018 m. lapkričio 15 d. mokykloje vyko pilietinė – socialinė veikla, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Tai jau tapo mokyklos tradicija. Tolerantiški turime būti kasdien. Mes esame skirtingi ir tik būdami pakantūs, mandagūs ir gerbdami vienas kitą galime užtikrinti taikų bendradarbiavimą.

Mokyklą papuošėme įvairiais plakatais, kita vaizdine medžiaga, skirta Tolerancijos dienai. Mokytojai kartu su mokiniais diskutavo, kalbėjosi apie tolerancijos sampratą, ribas. Vėliau specialiųjų klasių mokiniai kartu su mokytojais vyko į Kauną, aplankė IX-ąjį fortą. Lavinamųjų ir socialinės klasės mokiniai dalyvavo sportinėse varžybose. Mokėmės suprasti, užjausti ir padėti vienas kitam įvairiose situacijose.

Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė

2018tolerancijos2

2018tolerancijos3

2018tolerancijos4

2018tolerancijos1

2018tolerancijos5

2018tolerancijos6 2018tolerancijos7

2018tolerancijos8 2018tolerancijos9

2018tolerancijos10 2018tolerancijos11

2018tolerancijos12