Dabar naršo

Dabar svetainėje 23 svečiai (-ių) ir narių nėra

NŠP „PO TĖVIŠKĖS DANGUM”: BRAZAUSKŲ NAMUOSE - MUZIEJUJE

Vykdydami NŠ programą „Po Tėviškės dangum” turėjome tikslą susipažinti su įžymiais mūsų miesto žmonėmis. Mums pasisekė, nes pats žymiausias, Kaišiadoryse gyvenęs žmogus, – Algirdas-Mykolas Brazauskas – Lietuvos prezidentas. 2017-11-21 aplankėme Brazauskų namus – muziejų. Mus nuoširdžiai pasitiko muziejininkė Asta Sabonytė – Jankauskienė. Ji įdomiai papasakojo apie A. Brazausko ir jo tėvelių gyvenimą Kaišiadoryse.

Muziejuje apžiūrėjome asmeninius šeimos daiktus ir nuotraukas. Sužinojome, kad šeima buvo be galo darbšti ir išradinga: ne tik patys pasistatė namą, bet ir savo rankomis pasigamino blokelius jo statybai. Pristatant A. Brazauską kaip asmenybę buvo atkreiptas dėmesys į jo paprastumą, darbštumą, gebėjimą siekti tikslo, išskirtinius gebėjimus. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo, kartu susipažino su to laikmečio daiktų atsiradimo Brazauskų namuose istorija. Po edukacinio užsiėmimo aptarėme, kad žmogaus gyvenime labai daug ką lemia jo asmeninės savybės, gebėjimas jas puoselėti. Paprastas ir šiltas susipažinimas su šiuo įžymiu žmogumi įkvepia ir skatina pažinti ir kitus įžymius mūsų krašto žmones.

Mokytoja Eglė Šadeikienė

2017brazausku1 2017brazausku2

2017brazausku3 2017brazausku4

2017brazausku5 2017brazausku6

2017brazausku7

 

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 2017

As tolerantiskas2017-11-16 mokykloje buvo vykdoma socialinė - pilietinė veikla, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

Šiais metais tolerancijos dienos simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos gali kurti, bet rankos gali ir sugriauti.

Į šios dienos minėjimą įsitraukė visa mokyklos bendruomenė. Buvo organizuojamos įvairios veiklos, mokinių rankomis sukurta daug gražių darbų, kuriuos eksponavome stende. Nutarėme, kad tolerancija turi apsigyventi mūsų širdyse, o mūsų rankos tegul ją išreiškia gerais darbais.

Mokytoja Asta Šimaitė

  2017tolerancija1 2017tolerancija6

2017tolerancija2 2017tolerancija3

2017tolerancija4 2017tolerancija5

 

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENAI PAMINĖTI

 

2017-11-22 vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą „Praeities, ateities, dabarties atradimai” nuvykome į Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną Kaune. Mokiniai susipažino su karine technika, ginkluote, išbandė išminuotojo darbą, mokėsi taikyti snaiperio ginklu, mėtė mokomąsias granatas į taikinį. Paragavome ir kareiviškos košės. Mokiniai įsitikino, kad mūsų karių tarnyba kariuomenėje yra labai svarbi ir reikalinga Lietuvai.

 

 

Mokytojos Asta Kaselienė ir Asta Šimaitė

2017kariuomenes1 2017kariuomenes2

2017kariuomenes3 2017kariuomenes4

 

METODINĖ DIENA

2017-11-14-15 mokykloje dvi dienas lankėsi ir pedagogine patirtimi dalijosi Kaišiadorių miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Spindulys” auklėtojų metodinė grupė.

Mūsų mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Stravinskienė pristatė jungtinės specialiosios ikimokyklinės ugdymo grupės veiklą: pravedė atvirus užsiėmimus, pristatė pranešimą ,,Ugdomos veiklos poveikis ugdytiniams netradicinėje aplinkoje”. Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė papasakojo apie mūsų mokyklos veiklos bei mokinių ugdymo ypatumus, kvietė abiem įstaigom aktyviau bendradarbiauti, dalytis sukaupta patirtimi. Kartu su kolegėmis apžiūrėjome tradicines ir netradicines ugdymo(si) aplinkas, priemones, racionalų jų naudojimą, supažindinome su naujovėmis, kuriant socialines grupes, įgalinančias efektyvinti socialines paslaugas bei neformalųjį švietimą. Vyko diskusija apie šiandienos švietimo pokyčius ir problemas, lūkesčius, dalijomės darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtimi abiejuose įstaigose. Nutarėme pratęsti bendradarbiavimą ir jau kitą savaitę apsilankyti „Spindulio” darželyje, kur apžiūrėsime ir aptarsime auklėtojų metodinių darbų bei priemonių parodą. Pakvietėme darželio auklėtojas apsilankyti mūsų mokyklos advento renginiuose. Dirbti dalijantis pedagogine išmintimi bei praktika daug lengviau, nes taip taupomas laikas ieškant naujų mokymo metodų, medžiagos perteikimo būdų.

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                     Ramunėlė Paraukienė

2017metodine1 2017metodine2

2017metodine3 2017metodine4

2017metodine5

ŽAISDAMI MOKOMĖS

2017zaisdami0

Šiais mokslo metais jungtinės specialiosios ikimokyklinio ugdymo grupės penkerių ir šešerių metų vaikai dalyvaudami respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko” mokysis per žaidybinę veiklą. Projekto tikslas – žaidimais lavinti vaikų erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius. Veiklos numatytos iki gegužės mėnesio. Jų metu vaikai piešia, žaidžia, šoka, lanksto, klijuoja, veria, susipažįsta, įtvirtina erdvės ir laiko sąvokas. Veiklas organizuoja specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė ir auklėtoja Rasa Šalkauskienė. Kadangi grupėje ugdosi įvairių specialiųjų poreikių turintys vaikai, projekto veiklos pritaikomos kiekvienam vaikui pagal jo galias. Spalio mėnesį ugdytiniai išbandė kairės ir dešinės rankos miklumą, žaidė žaidimus, lavinančius gebėjimą skirti kairę ir dešinę puses, mokėsi pasiekti aukštai esančius daiktus, rinko žemai gulinčius žaisliukus. Lapkritį linksmai susipažinsime su raidelėmis. Pati svarbiausia – pirmoji vardo raidė. Jas piešime, lipdysime, spalvinsime, konstruosime. Norėdami susipažinti su geometrinėmis figūromis, ieškosime apskritimo, trikampio ar keturkampio formos daiktų aplinkoje. Juos apžiūrėsime, liesime, rūšiuosime, dėliosime, lyginsime. Vaikai kasdien stebi orų permainas, jas fiksuoja magnetiniame kalendoriuje. Mokosi saugaus elgesio savo ir kitų atžvilgiu. Kiekvieną veiklą lydi žaisminga dainelė, ratelis, skanduotė. Visą projekto vykdymo laiką vaikai mokysis įdomių ugdomųjų žaidimų. Manau, jog šis projektas leis linksmai ir įdomiai susipažinti su labai svarbiais dalykais kasdieninėje veikloje. Juk patiems mažiausiems žaidimai yra svarbiausias užsiėmimas ir tik jų dėka vaikai pažįsta savo kūno galimybes bei tyrinėja aplinką.

Vyresnioji specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė  

2017zaisdami12017zaisdami2

 2017zaisdami12017zaisdami2

2017zaisdami2