Dabar naršo

Dabar svetainėje 26 svečiai (-ių) ir narių nėra

NŠP „PO TĖVIŠKĖS DANGUM”: KAIŠIADORYS. LOMENA. GIRELĖS TVENKINIAI

   Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą  „Po Tėviškės dangum” siekiame turtinti mokinių socialinės, kultūrinės, istorinės ir geografinės aplinkos vaizdinius. Susipažindami su savo miestu, pagrindiniais jo objektais, gamta rudenį, pirmiausia keliavome virtualiai. Mokytoja Renata Sladkevičienė supažindino su pagrindinių miesto objektų išsidėstymu, jų istorija. Stebėjome video medžiagą apie Kaišiadoris ir stengėmės atpažinti matomus objektus, įvardinti jų paskirtį. Virtuliai susipažinome ir su Lomenos upe bei Girelės tvenkiniais. Išvykę į ekskursiją aplankėme miesto parką, apžiūrėjome Lomenos upelį, Kaišiadorių vyskupiją. Iš savivaldybės aikštės ėjome į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, sustojome prie paminklo kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Bažnyčioje uždegėme žvakelę prašydami Dievo palaimos mūsų mokyklai, pasimeldėme Dievo Gailestingumo koplyčioje. Kaišiadorių dvare grožėjomės rudens spalvomis. Geležinkelio stotyje prisiminėme istorinius faktus, sutikome ir palydėjome traukinį. Stebėdami rudens nuspalvintus medžius prie Girelės tvenkinių mokėmės perteikti savo miesto apylinkių grožį spalvų gama. Savo meno dirbtuvių „Ruduo tapo sodriomis spalvomis” kūrinius pristatėme parengdami stendinę medžiagą.

Programos koordinatorė Ema Karpinienė

 2017teviskes1 2017teviskes2

2017teviskes3 2017teviskes4

2017teviskes5 2017teviskes6

2017teviskes7 2017teviskes82017teviskes9 2017teviskes102017teviskes11  2017teviskes12 

2017 RUGSĖJO 1- OJI

   Rugsėjo 1-osios rytmetį nuskambėjo mokyklinis varpelis, kviesdamas į mokslo metų kelionę visą mokyklos bendruomenę. Šiame kelyje Dievo palaimos linkėjo mūsų mokyklos dvasinis globėjas klebonas Rimvydas Jurkevičius. Visų tėvelių vardu bendruomenę sveikino Adrijos mamytė. Šventėje skambėjo Kaišiadorių meno mokyklos mokytojų atliekamos melodijos. Tradiciškai vaišinantis Direktorės dar vasara dvelkiančiu, bet ir kviečiantį į naują rudenį pyragu dar ilgai netilo džiaugsmingas susitikimo šurmulys.

Pedagogė Vaida Stravinskienė

2017rugsejo1 2017rugsejo2

2017rugsejo3 2017rugsejo4

2017rugsejo5 2017rugsejo6

2017 METŲ VASARĄ PRISIMINUS

Rudenėjančiu taku atskuba naujieji mokslo metai. Rugsėjo 1 - oji pripildys vaikų klegesio Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos kiemą. Susitikę mokiniai pasidalins vasaros džiaugsmais ir rūpesčiais, gražiausiomis vasaros akimirkomis, patirtais nuotykiais, įdomia veikla.

Neišdildomus įspūdžius ir prisiminimus vaikams paliko birželio 5 – 16 dienomis specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams mokykloje veikusi dieninė vasaros poilsio stovykla „Mūsų vasara”. Stovyklautojams netrūko įvairių užsiėmimų ir veiklų. Mokiniai turiningai ir prasmingai praleido laisvalaikį. Sportavo, žaidė, iškylavo miške, prie tvenkinio, lavino meninius gebėjimus, gamino darbelius iš medžio, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dalyvavo pažintinėse išvykose. Aplankė Kauno zoologijos sodą, Pažaislio vienuolyną, Kauno marių prieplauką, „Megos” pramogų centrą, Rumšiškių liaudies buities muziejų, Antakalnio kaimo dešimtkamienę liepą, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinę Guronių kaime, tremtinių paminklą ir kitas žymias Kaišiadorių miesto vietas. Dalyvavo „Teatro ir burbulų” šventėje. Ypač didelio berniukų dėmesio susilaukė Kaišiadorių viešosios bibliotekos organizuoti robotikos užsiėmimai. Jų metu stovyklautojai konstravo robotus, pagal duotas instrukcijas, susipažino su robotikos mokslu. Gydomosios gimnastikos, relaksacijos kabinetuose, sporto salėje, stadione buvo organizuojamos sveikatinimo priemonės. Su vaikais bendravo ir įdomias veiklas organizavo patyrę mokyklos pedagogai.

Auklėtoja Valė Janušienė

 

2017vasara1 2017vasara2

2017vasara3

 2017vasara4

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ 2017

   2017-05-30 mokyklos aktų salėje vyko Mokslo metų užbaigimo šventė. Pasidžiaugti mokinių pasiekimais, koncertu susirinko visa mokyklos bendruomenė. Šventę vedė mokytoja Irena Leonavičienė. Meno mokyklos mokytojų Reginos Griesiuvienės ir Laimos Mažuolytės mokinės mums grojo akordeonu, dainavo. Buvo prisimintos baigiančiųjų mūsų mokyklą mokinių mokykloje prabėgusios gražiausios akimirkos, eilėmis ir nuoširdžiais linkėjimais jie palydėti į naują gyvenimo etapą. Visus mokinius su sėkminga mokslo metų pabaiga sveikino ir savo dainas skyrė Augustė ir Gintarė, vadovaujamos Irenos Leonavičienės.

   Renginio metu buvo prisiminti mokinių geri darbai: pastangos mokantis, stropus mokyklos lankymas, aktyvus dalyvavimas sportinėje, meninėje, kultūrinėje, projektinėje veikloje. Padėkas mokiniams įteikė mokyklos pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė. Šventę užbaigėme bendra daina „Mūsų dienos kaip šventė”.

Mokytoja Ema Karpinienė

2017MM-1 2017MM-2

2017MM-3 2017MM-4

2017MM-5 2017MM-6

2017MM-7

 

„DĖKOJU, KAD ESI”

   Visą gegužės mėnesį vykdydami neformaliojo švietimo programą „Tėviškės spalvos”  lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo (2) klasės mokiniai kūrė atvirukus ir padėkos laiškus. Paskutinę mokslo metų savaitę lankėme mokyklos darbuotojus ir, kreipdamiesi žodžiais: „Dėkojame už meilę, rūpestį, šilumą. Dėkojame,  kad esate”, dovanojome savo atvirukus. Vaikų veidai švytėjo iš laimės pajutus, kaip praturtina žmogų DĖKOJIMAS. O darbuotojams, pripratusiems besąlygiškai atiduoti, o ne gauti – vaikų padėka buvo maloni staigmena. Savo Tėviškės spalvų paletę papildėme pačiomis gražiausiomis – asmenybės ūgties spalvomis.

Mokytoja Ema Karpinienė

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7