Paslaugos

Apgyvendinimas mokyklos bendrabutyje

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMAS

Mokinių maitinimas

Remiantis ,,Mokinių nemokamo maitinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įsteigtose mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu", patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011m. liepos 28 d. sprendimu Nr. V17 -210,   nemokamas mokinių maitinimas mokyklose finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos gautų lėšų ir skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Mokinių vežiojimas į mokyklą

PAVEŽĖJIMO Į MOKYKLĄ IR IŠ MOKYKLOS GRAFIKAS