NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „KELIAUKIM, DRAUGAUKIM,SPORTUOKIM” ĮVYKDYMO ATASKAITA

Programa buvo skirta specialiųjų, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams. Programos tikslas-ugdyti mokinių socialines kompetencijas, suteikiant žinių apie Lietuvą, sudarant galimybę sportuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. Programos veiklos skatino fizinį aktyvumą, bendravimą su bendraamžiais; sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymą, plėtojant emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

Dešimtokų šimtadienio proga lankėmės į Kauno ledo arenoje. Lankydamiesi Kauno hidroelektrinėje daugiau sužinojome apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Minėdami Kovo 11-ąją varžėmės krepšinio aikštelėje su Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniais, Paparčių Šv. Juozapo globos namų auklėtiniais. Dalyvavome Lietuvos specialiosios olimpiados specialiųjų mokyklų ir profesinio rengimo centrų krepšinio čempionate. Žaidėme stalo tenisą su Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla.

Renginyje „Pažinkime vieni kitus iš arčiau” dalyvavo mūsų mokyklos pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių komandos bei V. Giržado progimnazijos 3a klasės mokiniai. Dalyviai rungėsi, kas greičiau įveiks kliūčių ruožą, taikliau pataikys į „šulinį”, į vartus, pastatys aukštesnį „bokštą”. Taip pat visi norintys galėjo išbandyti savo taiklumą žaisdami smiginį, baulingą, mankštintis su treniruokliais ar smagiai šokinėti ant batuto. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais.

Ritminių šokių būrelio „Sūkurys“ nariai dalyvavo Kauno Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos atviroje veikloje-konkurse „Šokių diena”. Vaivos ir Evelinos pasirodymas sulaukė garsių plojimų, jos buvo apdovanotos diplomais ir prizais.

Balandžio mėnesį mokyklos bibliotekoje veikė paroda „Sportas-sveikata”, kur buvo galima sužinoti apie netradicines sporto šakas, naujus žaidimus. Mokytoja A. Šimaitė organizavo mankštos savaitę pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniams „Mankštinamės kartu”. Klasių vadovai ir šeimynų auklėtojos įsitraukė į programos veiklą kalbėdamiesi su mokiniais apie fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos svarbą, organizuodami mankštos pertraukėles pamokų metu, sportinius užsiėmimus laisvalaikio metu.

Šeduvoje dalyvavome Lietuvos specialiosios olimpiados 2013 m. žirginio sporto čempionate „Suvaldyk žirgą”, aplankėme Burbiškio dvarą.

Netradiciniai veiklos būdai padėjo atsiskleisti mokinių saviraiškai. Už programos vykdymui skirtas lėšas įsigyta naujų sportinių priemonių (kamuolių, rakečių, smiginys).

Programos vykdytojai vyr. kūno kultūros mokytojai Juozas Šiurkus, Inga Kisielienė,

vyr. specialioji pedagogė Asta Šimaitė

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1